Koniec „mieszkań za grosze”

Trybunał Konstytucyjny uznał zasady zawierania umów o przeniesienie własności lokalu przez spółdzielnie mieszkaniowe za niezgodne z Konstytucją. TK orzekł, że przepisy niezgodne z ustawą zasadniczą tracą moc obowiązującą z upływem dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.