Kompetencje zbiorowe – nowy trend w budowaniu przewagi konkurencyjnej. (News)

Diament w kolii to zupełnie inne zadanie dla szlifierza niż przygotowanie samodzielnego „oczka”. Podobnie różne talenty i kompetencje pracowników uaktywniają się w pracy w konkretnym zespole, na rzecz określonego celu. Wiedza o doświadczeniach firmy powinna być wykorzystywana i wzbogacana…