Kompania Węglowa: fiasko rozmów płacowych

Rozmowy płacowe związkowców z zarządem Kompanii Węglowej zakończyły się fiaskiem. Propozycje przedstawione przez władze spółki są dla związkowców nie do przyjęcia.