Know-how przedsiębiorstwa (News)

Know-how definiuje się jako zespół technicznej lub pozatechnicznej wiedzy oraz doświadczeń o charakterze poufnym, który cechuje możliwość zidentyfikowania i opisu, a także potencjalna bądź rzeczywista możliwość praktycznego wykorzystania w działalności gospodarczej. Know-how przedsiębiorcy może być np….