Kiedy zwolniony pracownik może liczyć na przywrócenie do pracy (News)

Pracownik, z którym rozwiązano umowę o pracę, ma prawo domagać się w sądzie przywrócenia do pracy. Sąd może jednak nie uwzględnić jego żądania, jeśli uzna, że byłoby to niemożliwe lub niecelowe. W takiej sytuacji przyzna pracownikowi odszkodowanie. Najczęstszą przyczyną przemawiającą przeciwko przywróceniu…