Każdy zna kogoś ? networking a programy partnerskie (Artykul)

Prawdopodobnie zostało niewiele form nawiązywania kontaktów biznesowych, na które nikt dotąd nie wpadł. Warto zwrócić uwagę na najciekawsze – i łączące przyjemne z pożytecznym. Należy do nich idea cyklicznych spotkań podczas eleganckiego śniadania, jaką na gruncie polskim zaszczepiła poznańska firma szkoleniowa. Idea ta jest częścią szerszego trendu w biznesie, który przejawia się w popularności programów partnerskich.