Każdy Polak jest kapitalistą wiedzy (Artykul)

Mamy bogactwo, które jest niewyczerpywalne. Co więcej, pomnaża się ono przez używanie. Te skarby właściwie wykorzystane mogą stać się źródłem wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego i postępu cywilizacyjnego. Bogactwo to pozwala rozwijać się nawet w sytuacji, gdy przy wykorzystaniu tradycyjnych czynników produkcji miejsca na rozwój już nie ma.