Kara dla nieuczciwych pracowników (News)

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” chce, by w kodeksie pracy przywrócone zostało pojęcie „porzucenia pracy”.
Po wprowadzeniu takiego rozwiązania firmy mogłyby liczyć na odszkodowanie za straty wynikłe z nagłego porzucenia pracy Przedsiębiorcy popierają takie rozwiązanie,…