Jeśli pracownik zawinił, mozna go zwolnić dyscyplinarnie (News)

Naruszenie umowy o zakazie konkurencji można uznać za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, co stanowi przesłankę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Kodeks pracy wymienia zakaz konkurencji jako jeden z obowiązków pracowniczych. Jednak obowiązywanie tego zakazu nie…