Jeśli chcesz zaoszczędzić, jako miejsce pracy wskaż cały kraj (News)

Miejscem pracy może być zarówno stały punkt, jak i pewien oznaczony obszar czy strefa określona granicami jednostki administracyjnej podziału kraju. W umowie o pracę można więc uzgodnić, że miejscem pracy podwładnego jest siedziba pracodawcy (miejscowość), gmina, powiat, województwo itd.