Jak z głową pracować w nocy i w dni wolne od pracy? (News)

Ubiegłotygodniowy news o tym, że masz obowiązek pracować po godzinach pracy, wzbudził spore zainteresowanie nie tylko samym tematem, ale w ogóle Kodeksem Pracy i wynikającym z niego zasadom relacji między pracodawcą (przełożonym) a pracownikiem.
Ciekawą kwestią jest też praca w czasie tradycyjnie…