Jak wyliczać wskaźnik rentowności inwestycji szkoleniowych? (News)

Często podchodzimy do oceniania efektywności szkoleń z punktu widzenia ilości dni szkoleniowych, ilości osób, które brały w nim udział, czy też stopnia zadowolenia uczestników ze szkolenia. Mimo że często mówi się, że jedyną przyczyną organizacji szkoleń jest potrzeba biznesowa, to wielokrotnie na…