Jak wygląda potencjał intelektualny Polaków? (News)

Kapitał Intelektualny Polski to ogół niematerialnych aktywów ludzi, przedsiębiorstw, społeczności, regionów i instytucji, które odpowiednio wykorzystane, mogę być źródłem obecnego i przyszłego dobrostanu kraju. Zarówno teoria ekonomiczna, jak i doświadczenia innych Państw mówią nam, że rola kapitału…