Jak wnieść pozew do sądu pracy (News)

Aby sąd nadał bieg sprawie wniesionej przez pracownika, złożony przez niego pozew musi spełniać wszystkie wymogi formalne. W niektórych kategoriach spraw musi być on też złożony w określonym terminie. Przekroczenie tego terminu skutkuje oddaleniem powództwa bez merytorycznego badania sprawy. Na odwołanie…