Jak szybciej zamortyzować firmowy majątek (News)

Przyspieszyć amortyzację środków trwałych można między innymi poprzez zastosowanie metody degresywnej lub jednorazowej amortyzacji. Z jednorazowej amortyzacji mogą jednak skorzystać tylko nowe firmy oraz tzw. mali podatnicy, czyli przedsiębiorcy, których przychody nie przekraczają 800000 euro.