Jak rozpoznać gwiazdy sprzedaży? (News)

Czynników, które decydować będą o sukcesie handlowca, jest bardzo wiele. Część z nich zależy od samego handlowca, część od organizacji, sytuacji na rynku, produktu i usługi, które oferuje. Wydawać by się mogło, że o pracowniczej selekcji w handlu wiemy już wszystko: liczy się doświadczenie, umiejętności…