Jak pomóc podwładnemu ustalić priorytety jego obowiązków? (Artykul)

Mój podwładny bardzo często zostaje po godzinach. Jak sam mówi, ciągle jest „w niedoczasie”, a jego lista zaległości się powiększa. Jego zakres obowiązków nie odbiega znacząco od obowiązków innych członków zespołu. Mam wrażenie, że ten podwładny nie koncentruje się na swoich zasadniczych obowiązkach i niewłaściwie szacuje czas na ich wykonanie. Jak pomóc mu, jednocześnie nie obniżając jego zaangażowania?