Jak polakom żyje się w irlandii (News)

Szacuje się, że Irlandię zamieszkuje obecnie ponad 200 tys. Polaków. Z badań Fundacji Batorego wynika, iż około 18 procent Polaków deklaruje swą chęć stałego pobytu w Iralandii. 46 procent Polaków deklaruje chęć swojego powrotu do kraju, lecz pragnie również mieszkać w Irlandii „tak długo, jak tylko…