Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy? (News)

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, jednak z pewnymi wyjątkami. Jakie składniki wynagrodzenia wziąć pod uwagę, obliczając jego wartość? Szczegóły omówiono w poniższym tekście.
Kiedy przysługuje prawo…