Jak można uczciwie wygrać 18 z 18 przetargów? (News)

Sztuki tej dokonali pracownicy jednego z angielskich banków po uczestnictwie w szkoleniu Andy’ego Boundsa z technik sprzedaży. Czego się tam nauczyli, że aż tak dobrze potrafili porozumieć się z klientami? Otóż nauczyli się wykorzystywać zasadę galaretki („the jelly effect”). Teraz…