Izby gospodarcze znowelizowane

Sejm przyjął dziś nowelizację ustawy o izbach gospodarczych. Do ustawy wprowadzono przepisy umożliwiające wyposażenie w osobowość prawną jednostek organizacyjnych izb gospodarczych. W opinii Krajowej Izby Gospodarczej wprowadzone zmiany będą sprzyjały rozwojowi aktywności tych podmiotów w wielu dziedzinach działalności, w których hamulcem okazuje się brak osobowości prawnej.