Inwestycje.pl: Najważniejsze zmiany w kodeksie spółek handlowych (News)

8 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2008 r. Nr 217, poz. 1381). Znowelizowała ona część przepisów kodeksu spółek handlowych.
Główna zmiana polega na modyfikacji warunków związanych z utworzeniem…