Inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej nadal opłacalne (News)

Pomimo tego, iż poziom rozwoju gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest niższy niż na Zachodzie, to jednak tempo wzrostu PKB jest tam średnio dwukrotnie wyższe niż w unijnej piętnastce.
Koszty pracy są jednym z podstawowych czynników wpływających na kierunek ekspansji geograficznej…