Interactive Intelligence potwierdza zgodność z Cosco (News)

Interactive Intelligence jest jednym z pierwszym dostawców rozwiązań komunikacji zunifikowanej, który potwierdził zgodność swojego oprogramowania do automatyzacji centrów kontaktowych, korporacyjnej telefonii IP oraz przesyłania komunikatów z oferowanym przez Cisco systemem Unified Communications…