Inflacja na koniec roku wyniesie 4,55 proc. (News)

Przedstawiciele banków ankietowani przez Pentor i Związek Banków Polskich przewidują, że inflacja na koniec roku wyniesie 4,55 proc. rocznie.W porównaniu z pomiarem z maja roku oznacza to wzrost o 0,1 pkt proc.
Bankowcy przewidują, że kurs dolara na koniec roku wyniesie 2,26 zł (o 6 groszy…