Indeks biznesu w górę

Indeks Biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w sierpniu zyskał po dwa punkty w notowaniu rocznym i półrocznym. Silny popyt płynący przede wszystkim z konsumpcji i inwestycji stabilizuje tempo wzrostu, mimo pogorszenia w eksporcie. Niepokoją pogarszające się parametry makroekonomiczne gospodarki i rosnąca inflacja. Stabilizująco na kondycję gospodarki wpływa ciągle malejące bezrobocie i zaskakująco niski deficyt budżetowy.