Idę i uśmiecham się do ludzi

Rozmowa z Ryszardem Kapuścińskim.