Hipoteki do zmiany

Rząd przyjął dziś projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece, który zakłada zniesienie podziału hipotek na zwykłe i kaucyjne. Proponowane przekształcenie regulacji hipoteki dokonuje się w znacznej mierze przez uogólnienie rozwiązań występujących dotychczas przy hipotece kaucyjnej. Ujednolicenie hipoteki ma się przyczynią się do znacznego jej uproszczenia, a to z kolei powinno ułatwić stosowanie przepisów o hipotece.