Hamująca inflacja (News)

Lokaty bankowe nie pomnażają oszczędności Polaków. Zdaniem ekonomistów inflacja zacznie niedługo spadać, co zmieni tę niekorzystną sytuację – czytamy w dzisiejszym wydaniu ,,Rzeczpospolitej”.
– Spadki na giełdzie spowodowały u ludzi awersję do ryzyka, dlatego masowo uciekali z inwestycji…