GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL w II kw. -7,1 proc. (News)

Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) spadła w II kw. 2008 roku do 7,1% z 8,1% odnotowanych kwartał wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) we wtorek.
Nominalnie liczba osób bezrobotnych spadła do 1.196 tys. z 1.361 tys. osób w poprzednich…