GUS o wymianie gospodarczej

W ubiegłym roku eksport w cenach bieżących wyniósł 386,6 mld zł, a import 457,1 mld zł – podał w komunikacie Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z 2006 r. eksport zwiększył się o 12,4 procent, a import o 16 procent. Ujemne saldo ukształtowało  się na poziomie 70,5 mld zł, wobec deficytu w wysokości 50,2 mld zł rok wcześniej.