GUS o funduszach inwestycyjnych

Główny Urząd Statystyczny podał wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2008 roku. Według stanu na koniec czerwca aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 1 mld 985 mln zł – o ok. 17 procent mniej niż przed rokiem, z tego 1 mld 897 mln zł (95,6 proc.) stanowiły aktywa obrotowe.