GUS o branży ubezpieczeniowej

Na koniec września 2008 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało sześćdziesiąt osiem zakładów ubezpieczeń – podał Główny Urząd Statystyczny. Działalność w ubezpieczeniach na życie prowadziło trzydzieści jeden towarzystw, pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe obsługiwało trzydzieści sześć firm. Spośród posiadających licencje firm jedna nie sprzedała jeszcze żadnej polisy, jeden zakład był w likwidacji od 2000 r.