GUS: inflacja powoli spada

We wrześniu 2008 roku odnotowano wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 0,3 procent – podał w komunikacie Główny Urząd Statystyczny. Mniejsza niż przed miesiącem była dynamika cen konsumpcyjnych w skali roku i wyniosła 4,5 procent wobec 4,8 proc. w sierpniu.