GUS: drastyczny spadek produkcji w przemyśle

Według wstępnych danych, produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w listopadzie o 8,9 procent niższa niż przed rokiem i o 13,1 procent mniejsza w porównaniu z październikiem – podał w komunikacie Główny Urząd Statystyczny.