GUS: bezrobocie spada

W lipcu 2008 roku odnotowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca jak i do analogicznego okresu 2007 roku – podał w komunikacie Główny Urząd Statystyczny. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu  lipca 2008 r. stanowili 9,4 procent cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w czerwcu 2008 r. – 9,6 procent; w lipcu 2007 r. – 12,1 procent).