GPPolska zwraca KE unijne środki pomocowe (News)

Ponad 300 mln zł niewykorzystanych i źle wykorzystanych funduszy unijnych zwróciła Polska Komisji Europejskiej. Chodzi o środki przedakcesyjne, które do Polski trafiły przed 2004 rokiem.
Polska zwraca KE unijne środki pomocowe
Kończy się ostateczne rozliczanie środków pomocowych, które Polska…