GP: Zaległa pensja podlega opodatkowaniu (News)

Wynagrodzenia ze stosunku pracy wypłacone w 2008 roku podlegają opodatkowaniu również w tym roku, także gdy dotyczą lat ubiegłych.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską wyjaśniło zasady zapłaty podatku od wynagrodzenia przyznanego wyrokiem sądowym osobom bezprawnie zwolnionym…