GP: Podatnicy odzyskają część VAT (News)

Po wyroku ETS w sprawie Magoora podatnicy mogą odzyskać nieodliczony VAT od paliwa. Aby odzyskać część podatku, należy skorygować wcześniejsze deklaracje i złożyć wniosek. Należałoby dostosować ustawę o VAT w zakresie odliczania podatku od paliwa do wyroku ETS.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości…