GP: Pensje pochodzące z funduszy unijnych są opodatkowane (News)

Ze zwolnienia może skorzystać tylko podatnik, który bezpośrednio realizuje cel programu pomocowego. Sposób przekazywania pieniędzy unijnych beneficjentom nie decyduje o zwolnieniu z podatku dochodowego. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych przy realizacji programu nie…