GP: Małe firmy już mogą rezygnować z ksiąg rachunkowych (News)

Limit dla prowadzenia ksiąg rachunkowych wzrósł do 1,2 mln zł. Można powrócić do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Aby zmienić zasady rozliczeń, należy zamknąć księgi rachunkowe 31 sierpnia. – czytamy w dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej.
Spółki, których przychody netto w 2007 roku…