GP: Dopłata z budżetu do unijnych projektów zależna od kursu euro (News)

Ewentualna dopłata z budżetu państwa w 2008 roku do projektów współfinansowanych ze środków unijnych na lata 2004-2006 będzie uzależniona od tego, jak kształtować się będzie kurs euro do złotego w ciągu następnych 5 miesięcy – poinformował PAP resort rozwoju regionalnego.
– Ewentualna…