Gospodarka elektroniczna

Polska Agencja Rozowju Przedsiębiorczości przypomina, że do 30 września przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie działalności związanej z gospodarką elektroniczną.