Geniusz to 1% natchnienia i 99% wypocenia (News)

Jak informować o szkoleniach, by pracownik chciał na nie pójść i wiedział w jakim celu się tam udaje? Jak budować efektywne relacje z różnymi uczestnikami procesu szkoleniowego? Jak udzielać właściwej informacji zwrotnej? Jak zbudować kreatywny zespół?
Na te i inne pytania uzyskasz odpowiedz…