Gdzie schować w firmie kontrolera? (News)

Kontroler w firmie nie zajmuje się sprawdzaniem biletów. To odpowiedzialne stanowisko związane z kontrolą wewnętrzną, rachunkowością, rachunkowością zarządczą, kontrolingiem operatywnym oraz kontrolingiem strategicznym. Posiada również dość dużą autonomię. Dlatego też dyrektorzy mają czasem problem…