Gdy urzędnik spóźnia się z decyzją (News)

Przedsiębiorcy nie muszą się czuć bezsilni w walce z urzędniczą opieszałością. Gdy organy administracji publicznej nie wykonują w terminie swoich obowiązków, mogą oni dochodzić swoich praw.
Wszystkie organy administracji publicznej powinny działać w wnikliwie i szybko oraz posługiwać się możliwie…