Gdy człowiek człowiekowi mobberem (News)

Po raz pierwszy pojęcie mobbingu pojawiło się w naukowych obserwacjach świata zwierząt. Dotyczyło opisu zachowań osobników małych i słabych, atakujących silne, mocne zwierzę, w celu odstraszenia go i wykluczenia. W nowym kontekście słowo „mobbing” pojawiło się w latach 80., tym razem w naukowych badaniach…