Gaz: bezpieczeństwo zapewnią solidarność i dywersyfikacja

Wspólna polityka energetyczna Unii Europejskiej i zróżnicowanie źródeł dostaw gazu do Polski to według naszych polityków sposoby na zminimalizowanie ryzyka związanego z uzależnieniem polskiej gospodarki od dostaw gazu z Rosji.