Fundusze unijne: nieprawidłowości wykrywamy w kraju

Polska znalazła się w grupie siedmiu państw, w których istotna część nieprawidłowości związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych jest wykrywana jeszcze przed wypłatą środków publicznych – stwierdza raport Komisji Europejskiej dotyczący ochrony interesów finansowych UE.