Firmy na terenie Polski mogą już rozliczać się w walucie (News)

Sejm zniósł obowiązek prowadzenia transakcji na obszarze Polski tylko w złotych.
Zmiany pozwalają wierzycielowi domagać się od dłużnika kwoty w złotych według jej wartości, w oparciu o średni kursu NBP z dnia, w którym zapłata jest dokonywana. Mają to pomóc przedsiębiorcom ograniczyć ryzyko…